.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
Vedenie SOŠ
Pracovníci SOŠ
Žiaci SOŠ
Ostatné orgány SOŠ
Kontakty SOŠ
Ďalšie informácie (na EDUPAGE)
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Pondelok 30. november 2020 (2:18), dnes je (meniny má) Ondrej, Andrej zajtra Edmund.

- e-mail - PGP - www stránka - telefónny kontakt

Meno
Funkcia
E-mail
viac
  Antálek Matej, Mgr.
  učiteľ telesnej výchovy a etickej výchovy
    
  Baranovičová Zuzana, Mgr.
  učiteľka jazykov - anglický jazyk
    
  Chachula Ľubomír, Bc.
  majster OV - ručné obrábanie
    
  Durcová Dana, Mgr.
  Učiteľka nemeckého jazyka
    
  Duroška Milan, Ing.
  učiteľ odborných predmetov - elektro a IKT, Riaditeľ SOŠ Stará Turá, koordinátor IKT (správca PC siete), revízie a školenia elektro (vyhl. 508/2009), hlavný kontakt LCNA pri SOŠ
     
  Dzuro Jaroslav, Ing.
  učiteľ odborných predmetov - elektro, informatika, podpredseda PK elektro, Predseda Rady školy
     
  Dzurová Alena, Mgr.
  učiteľka matematiky, koordinátorka prevencie
    
  Ferrari Katarína, Mgr.
  učiteľka slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka
    
  Francisciová Alena, Ing.
  učiteľka odborných (elektro.) predmetov
    
  Gajdoš Štefan
  vychovávateľ, (učiteľ IST a GDM)
    
  Gašparík Igor, Mgr.
  učiteľ telesnej výchovy, vedúci PK telovýchovno-brannej, koordinátor civilnej ochrany
    
  Hrabovský Ľubomír, Ing.
  učiteľ elektrotechniky, el. merania a výpočtovej techniky
    
  Hruda Jozef
  majster OV - elektro, opravovňa TV (súkromne)
     
  Ďurišová Jana, Ing.
  učiteľka informatiky, výpočtovej techniky, grafických systémov a digitálnych médií, Vedúca PK graficko-ekonomickej
     
  Jančálková Eva, Mgr.
  učiteľka nemeckého jazyka, učiteľská knižnica
    
  Kaňová Zuzana, PhDr.
  učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov - dejepis, etická výchova, ON, koordinátorka Žiackej školskej rady
    
  Kováčová Eva
  vychovávateľka
    
  Koštial Ján, Ing.
  učiteľ automatizácia, priemyselnej informatiky, el. merania a telekomunikácií
    
  Kubovicová Mária, PaedDr.
  učiteľka nemeckého jazyka a matematiky, koordinátorka environmentálnej výchovy
    
  Kuchárek Pavol, Ing.
  učiteľ dielenský - elektro, OSvE, predseda PK elektro a informatiky, člen celoštát. komisie ZENIT, podpredseda Rady školy
    
  Kučerová Marta, RNDr.
  Vedúca vychovávateľka
     
  Lazarčík Radovan, Bc.
  majster OV - stroj. a CNC
    
  Macúch Pavol, Ing.
  učiteľ odborných predmetov elektro a IKT, majster OV (elektro a IKT), inštruktor LCNA, správca počítačovej siete (koordinátor IKT)
    
  Málek Ján, Ing.
  učiteľ odborných strojárskych predmetov, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie (štatutárny zástupca riaditeľa), bezpečnostný technik, koorfinátor odborných vedomostných súťaží
     
  Málková Anna
  vychovávateľka
    
  Mandáková Miroslava, Mgr.
  učiteľka slovenského jazyka, ON, Vedúca PK spoločensko-ved. odborov, výchovná poradkyňa
     
  Mateják Vladimír, Mgr.
  učiteľ matematiky a informatiky
    
  Medňanský Martin, Ing.
  učiteľ OV (GDM - fotografovanie) - DOHODA o VP
    
  Miháliková Emília
  vychovávateľka, koordinátorka prevencie v ŠI
    
  Nerádová Janka, Ing.
  učiteľka odborných predmetov - strojárstvo
    
  Palúchová Blažena, Ing.
  učiteľka odborných stroj. a ekonomických predmetov, predseda PK - stroj., koordinátorka finančnej gramotnosti.
     
  Perejdová Gabriela, Ing.
  učiteľka odborných (elektro.) predmetov
    
  Petkov Peter, Ing.
  učiteľ elektrotechnických odborných predmetov a majster OV elektro
    
  Stískal Michal, MgA.
  majster OV (GDM fotografovanie), učiteľ informatiky
    
  Urbanová Klaudia, Mgr.
  učiteľka anglického jazyka, Vedúca PK cudzích jazykov
    
  Vařák Radomír, Mgr.
  učiteľ (E AV) náboženskej výchovy - DOHODA o VP
    
  Vráblová Gabriela, Mgr.
  učiteľka (RK) náboženskej výchovy a SJL
    
  Zámečníková Edita, RNDr.
  učiteľka matematiky a fyziky, Zástupkyňa riad. pre TV, Vedúca PK prírodovedných predmetov, Predsedníčka ZV OZ KOVO
     
  Zeman Milan, Bc.
  Majster OV - elektrotechnika, MPS
    
  Zmeková Dagmar, Ing.
  učiteľka odborných (stroj.) predmetov
    

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty