.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
Vedenie SOŠ
Pracovníci SOŠ
Žiaci SOŠ
Ostatné orgány SOŠ
Kontakty SOŠ
Ďalšie informácie (na EDUPAGE)
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Streda 25. november 2020 (6:24), dnes je (meniny má) Katarína zajtra Kornel.

- e-mail - PGP - www stránka - telefónny kontakt

Meno
Funkcia
E-mail
viac
  Dingová Zuzana
  Vedúca správy budov, žiacka knižnica
     
  Duroška Milan, Ing.
  Riaditeľ SOŠ Stará Turá, koordinátor IKT (správca PC siete), hlavný kontakt LCNA pri SOŠ, učiteľ odborných predmetov - elektro a IKT
     
  Dzuro Jaroslav, Ing.
  Predseda Rady školy, podpredseda PK elektro, učiteľ odborných predmetov - elektro, informatika
    
  Dzurová Alena, Mgr.
  Koordinátorka prevencie, učiteľka matematiky
    
  Gašparík Igor, Mgr.
  Vedúci PK telovýchovno-brannej, koordinátor civilnej ochrany, učiteľ telesnej výchovy
    
  Ďurišová Jana, Ing.
  Vedúca PK graficko-ekonomickej, učiteľka informatiky, výpočtovej techniky, grafických systémov a digitálnych médií
     
  Kuchárek Pavol, Ing.
  učiteľ dielenský - elektro, OSvE, predseda PK elektro a informatiky, člen celoštát. komisie ZENIT, podpredseda Rady školy
    
  Macúch Pavol, Ing.
  správca počítačovej siete (koordinátor IKT), učiteľ odborných predmetov elektro a IKT, majster OV (elektro a IKT), inštruktor LCNA
    
  Málek Ján, Ing.
  Zástupca riaditeľa pre odborné predmety (a praktické vyučovanie) - štatutárny zástupca riaditeľa, bezpečnostný technik, Koordinátor súťaží, učiteľ odborných strojárskych predmetov
     
  Mandáková Miroslava, Mgr.
  Vedúca PK spoločensko - vedných predmetov, výchovný poradca, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov - Slovenský jazyk a literatúra, ON
     
  Miháliková Emília
  Koordinátorka prevencie v ŠI, vychovávateľka
    
  Palúchová Blažena, Ing.
  Predseda PK - stroj., učiteľka odborných strojárskych predmetov, koordinátorka finančnej gramotnosti
    
  Urbanová Klaudia, Mgr.
  Vedúca PK cudzích jazykov, učiteľka anglického jazyka
    
  Zámečníková Edita, RNDr.
  Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie, koordinátorka maturitných a záverečných skúšok, vedúca PK prírodovedných predmetov, predsedníčka ZV OZ KOVO, učiteľka matematiky a fyziky
     

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty