.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 

Dnes je 
 
Vedenie SOŠ
Pracovníci SOŠ
Žiaci SOŠ
Ostatné orgány SOŠ
Kontakty SOŠ
Ďalšie informácie (na EDUPAGE)
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 

Streda 20. január 2021 (5:14), dnes je (meniny má) Dalibor zajtra Vincent.

- e-mail - PGP - www stránka - telefónny kontakt

Meno
Funkcia
E-mail
viac
  Antálek Matej, Mgr.
  Vedúci PK telovýchovno-brannej, učiteľ telesnej a etickej výchovy
     
  Durec Ján
  Vedúci správy budov
     
  Duroška Milan, Ing.
  Riaditeľ SOŠ Stará Turá, koordinátor IKT (správca PC siete), hlavný kontakt LCNA pri SOŠ, učiteľ odborných predmetov - elektro a IKT
     
  Dzuro Jaroslav, Ing.
  Predseda Rady školy, podpredseda PK elektro, učiteľ odborných predmetov - elektro, informatika
     
  Dzurová Alena, Mgr.
  Koordinátorka prevencie, koordinátorka civilnej ochrany, učiteľka matematiky a informatiky
     
  Ferrari Katarína, Mgr.
  Vedúca PK cudzích jazykov, učiteľka anglického jazyka
     
  Ďurišová Jana, Ing.
  Vedúca PK graficko-ekonomickej, učiteľka informatiky, výpočtovej techniky, grafických systémov a digitálnych médií
     
  Kuchárek Pavol, Ing.
  Predseda PK - elektro, podpredseda Rady školy, učiteľ praxe, OSvE a odborných predmetov elektrotechnických, predseda krajskej (TSK) a člen celoštátnej komisie ZENIT v elektronike
     
  Macúch Pavol, Ing.
  správca počítačovej siete (koordinátor IKT), učiteľ odborných predmetov elektro a IKT, majster OV (elektro a IKT), inštruktor LCNA
    
  Mandáková Miroslava, Mgr.
  Vedúca PK spoločensko - vedných predmetov, výchovný poradca, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov - Slovenský jazyk a literatúra, ON
     
  Miháliková Emília
  Koordinátorka prevencie v ŠI, vychovávateľka
     
  Palúchová Blažena, Ing.
  Predseda PK - stroj., učiteľka odborných strojárskych predmetov, koordinátorka finančnej gramotnosti
     
  Petkov Peter, Ing.
  Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie (a odborné predmety) - štatutárny zástupca riaditeľa, učiteľ odborných elektrotechnických predmetov (elektrotechnik špecialista - revízny technik EZ)
     
  Zámečníková Edita, RNDr.
  Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie, koordinátorka maturitných, vedúca PK prírodovedných predmetov, predsedníčka ZV OZ KOVO, učiteľka matematiky, fyziky a infoematiky
     
  Zmeková Dagmar, Ing., PhD.
  Koordinátorka duálneho vzdelávania (a praxe vo firmách) učiteľka odborných strojárskych a ekonomických predmetov, dielenská učiteľka - elektro.
     

 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
   kalkulačka
 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty