.: Hlavná stránka     .: Možnosti štúdia     .: Podnikateľské aktivity     .: Študentské aktivity     .: Kontakty     .: Aktuality     .: Projekty     .: Reklama     .: Internet / Intranet     .: Dokumenty
 
SOŠ Stará Turá
História školy
Ocenenia
Hodnotiace správy
TSK - náš zriaďovateľ
 
 
  EDUPAGE stránky SOŠ
 
 
  Alternatívne stránky SOŠ
 
 
  Stránky SOŠ na TSK
 
 
  FACEBOOK stránky SOŠ
 
 
  Hrdina remesla
 
 
  Virtuálna knižnica - ZBOROVNA.SK
 
 
  Testovací portál - CERTIPORT
 
 
O stránke
Doporučené minimálne rozlíšenie 1024x768 bodov.
Dizajn a program
Michal Brezanský
Dávid Papp

Správa a update
Ing. Milan Duroška

(c) 2003-2013 SOŠ Stará Turá
 
 
  Počasie a čas - NA SVETE
 
 
  Presný čas 1
 
 
  Presný čas 2
 

Utorok 24. november 2020 (7:29), dnes je (meniny má) Emília zajtra Katarína.

Od 1. 9. 2008 sa naša škola premenovala na:
Stredná odborná škola,
Športová 675,
Stará Turá

GPS:   48.78087, 17.68372

Prispejte 2 % z Vašich daní - zlepšíte kvalitu výučby v našej škole.


Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno: Združenie rodičov pri ZSŠE v Starej Turej
Sídlo: Športová 675,   916 01    Stará Turá
Forma: 701 - Združenie
IČO: 36127396

Editovateľné tlačivo vyhlásenia o poukázaní sumy zaplatenej dane za rok 2019 je tu na stiahnutie.
Editovateľné tlačivo potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2019 je tu na stiahnutie.

Združenie rodičov a SOŠ Stará Turá úprimne ďakujú všetkým, ktorí prispeli zo svojich daní na zlepšenie kvality výučby v našej škole.


N E P R E H L I A D N I T E  Stredná odborná škola v Starej Turej získala v školskom roku 2016-2017
1. miesto a Pohár predsedu TSK ako prvá najúspešnejšia škola v kategórii stredných odborných škôl vo vedomostných súťažiach.


SOŠ v Starej Turej sa na 1. mieste v tejto kategórii umiestnila už siedmy krát a na 2. mieste už štvrtý krát v štrnásťročnej histórii tejto súťaže. Je to vďaka výborným výsledkom žiakov školy v súťažiach v rámci kraja i na celoštátnej úrovni - hlavne v odboroch elektrotechnika a elektronika, informatika, strojárstvo, ale aj iné.
 


Naša stredná odborná škola v Starej Turej je od septembra roku 2015 členom prestížneho klubu spoločností a firiem s najvyšším ratingom, a to tak v rámci celej SR, ako aj v rámci regiónu. 4. septembra 2015 spoločnosť Bisnode a Hospodárske noviny udelila SOŠ v Starej Turej certifikát - "Register solventných firiem".
 

progeCAD logo

Používame progeCAD Professional od SoliCAD.comV prevádzke sú aj EDUPAGE stránky našej školy a Internetová žiacka knižka.
Verejný register odberateľských vzťahov.


- z - výsledkov
Poďakovanie SOŠ Stará Turá patrí firme GAMAalumínium za sponzorský dar - hliníkové chladiče pre žiakov na efektívnu výučbu elektrotechnických predmetov (hlavne prax a odborný výcvik).

ROUTRE BROCADE NA VÝUČBU ...

SOŠ Stará Turá obdržala 28 ks wifi routerov značky Brocade v hodnote 16.290,- EUR na účely výučby i prevádzky počítačovej siete SOŠ od firmy APTECH-EUROPE.

                   

PROJEKT - ŽIVÁ ENERGIA

SOŠ Stará Turá je zapojená do projektu ŽIVÁ ENERGIA s názvom "Výchova mladých fotovoltických operátorov", ktorý je financovaný z prostriedkov nadácie EKOPOLIS a vlastných zdrojov.

Podrobné informácie k projektu nájdete na stránke projektu.


                         DOTERAZ VYROBENÁ EL. ENERGIA


K dnešnému dňu fotovoltické zariadenie SOŠ vyrobilo cca:PROJEKT VZDELÁVANIE

SOŠ Stará Turá je zapojená do projektu VZDELÁVANIE s názvom "Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové technológie" s kódom ITMs 26110130250, ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.

Podrobné informácie k projektu nájdete na stránke projektu.

                 ARCHÍV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

V rámci projektu s názvom "Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové technológie", ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, sme realizovali verejné obstarávanie na dodávky a služby.

Po kliknutí na tento odkaz sa dostanete do archívu verejného obstarávania v rámci tohoto projektu.PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013

SOŠ Stará Turá je zapojená do projektu CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE s názvom "Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť" (zamerané na rozvoj výučby CNC techniky), ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.

Podrobné informácie k projektu nájdete na stránke projektu.

             
Chcete pokračovať v štúdiu na vysokej škole?


Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Hľadáte prácu ?

Slovenská sporiteľňa


poskytla finančné prostriedky nešej škole vo výške 80.000,- Sk v rámci svojho projektu s názvom PROGRAM ROZVOJA VÝCHOVNO - VZDELÁVACIEHO PROCESU NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V SR.SOŠ Stará Turá ďakuje Slovenskej sporiteľni za možnosť zakúpenia HW a SW balíka EdgeCAM s príslušnými postprocesormi na grafické programovanie školských počítačom riadených obrábacích strojov (CNC strojov) v rámci Rozvojového projektu grafických systémov v odbornom strojárskom vzdelávaní.
 

      Join us on Facebook   Join us on Instagram   Follow us on Twitter   Join us on LinkedIn
 
 
  Jedálny lístok
Dnes nevaríme alebo jedálny lístok nie je prístupný...
Zmena jedálneho lístku vyhradená.
 
 
  mapa


GPS: 48.78087, 17.68372

 
 

 
 
  Stará Turá

 
 
  Počasie

 
 
  náš budík

 
 
   kalkulačka
 
 
   eurokalkulačka

 
 
  piškvorky

 
 
  ISIC / ITIC karty