Kód SOŠ Stará Turá (pre prijímacie skúšky, maturity a podobne) je : 633009
(Pôvodný kód - do 1. 9. 2009 bol : 534106)

Kontakt

IČO: 00893188
DIČ: 2021108012

Športová 675,
916 01 Stará Turá

tel.: +421 (0)32 776 3077
fax: +421 (0)32 657 6034
mail: office@sosst.sk