Prijímacie skúšky - II. kolo.

Oznamujeme, že v 2. kole prijímacích skúšok pre šk. rok 2019/2020 môžeme prijať žiakov na voľné miesta do nasledovných odborov:

4-ročné študijné odbory:
2561 M     informačné a sieťové technológie - 3 miesta
2675 M     elektrotechnika - 9 miest

3-ročný učebný odbor:
2683 H     elektromechanik - bez prijímacích skúšok - 9 miest


Prihlášku treba doručiť do SOŠ do 10. júna 2019.
Prijímacie skúšky sa budú konať 18. júna 2019.

V prípade potreby alebo nejasností volajte na tel. čísla:
032 65760 12     (p. Arbecíková)
0905 647 874     (Ing. Duroška)