POZOR - zmena telefónneho zoznamu SOŠ Stará Turá !

Z dôvodu prečíslovania je nový telefónny zoznam SOŠ Stará Turá (viď nižšie). Niektoré čísla boli zrušené:
032 / 7764190 - vrátnica (operátor)
032 / 7764191 - riaditeľ
032 / 7763394 - sekretariát riaditeľa
032 / 7762206 - Ing. Málek

Číslo 032 / 776 3077 - vrátnica (operátor) ostáva v platnosti.

TELEFÓNNY ZOZNAM