Od 1. januára 2014 sa spolupráca medzi SOŠ Stará Turá a mestom Stará Turá rozšírila o službu učiteľov a žiakov (hlavne odboru grafik digitálnych médií) - výrobou programov staroturianskej televízie - ST TV a jej zverejňovanie (zatiaľ len na) WWW STRÁNKACH.

I keď práca žiakov v rámci výučby nemusí byť vždy "dokonalá", veríme že obsah aj kvalita televízie poslúži obyvateľom Starej Turej (i iných regiónov) k dobrej informovanosti aj takýmto spôsobom. Zverejňovanie vysielaní bude nepravidelné (podľa potreby) s premenlivou dĺžkou. Prvé príspevky budú obsahovať aj akcie nafilmované žiakmi ku koncu roku 2013.