Upozornenie - Vyplĺňanie dochádzky v aSc.

Vyplĺňanie dochádzky - treba uvádzať v stĺpci - "tri bodky" (vždy len z modrého poľa), pokiaľ je nejaká prekážka v práci:
X - lekár, doprovod s rodinným príslušníkom, odber krvi, svadba, pohreb
S - sviatok
Šk- služobná cesta (bez ohľadu na to či to bolo školenie)
CH - choroba - PN
OČR - ošetrenie člena rodiny (PN pr. s dieťaťom)
D - dovolenka