Vzhľadom k riešeniu poruchy v telefónnom rozvode je pre zástupkyňu riaditeľa pre TV (RNDr. Zámečníková) dočasne pridelené telefónne číslo - 032 65760 27     (klapka - 27).