Prijímacie konanie na SOŠ Stará Turá:

Riaditeľ SOŠ Stará Turá v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe pokynov MŠVVaŠ SR zverejňuje podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021.Na tomto mieste sú zverejnené výsledky prijímacieho konania.


V tabuľkách je poradie prijatých uchádzačov, nie sú tam zaradení uchádzači, ktorí sa rozhodli pre štúdium na inej škole (po telefonickej alebo mailovej informácii od rodičov) alebo boli neprijatí pre nedostatok miesta. Kompletné tabuľky poradia sú k dispozícii v škole (na vyžiadanie zašleme).

Rozhodnutia prídu uchádzačom / zákonným zástupcom poštou začiatkom budúceho týždňa (od pondelka 1.6.).

V prípade otázok, nejasností, voľných miest a podobne volajte alebo mailujte. Vaše dotazy a informácie adresujte na mail: milan.duroska@sosst.tsk.sk, alebo na tel. čísla 0326576012 alebo 0905649396.

Na tomto mieste je prihláška na SŠ (pre II. kolo).
Nábor žiakov pre budúci školský rok:
PRERUŠENIE ŠKOSKÉHO VYUČOVANIA:

27.03.2020

Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, sa vyučovanie na škole prerušuje od 30.3.2020 až do odvolania: