INFORMÁCIE PRE DENNE DOCHÁDZAJÚCICH STRAVUJÚCICH SA ŽIAKOV ŠKOLY:

Od 2. septembra 2020 je treba, aby dochádzajúci žiak, ktorý sa chce stravovať (obedy), prišiel do kancelárie vedúcej školskej jedálne a osobne sa prihlásil na stravu.

Žiakom I. ročníka budú vedúcou ŠJ podané informácie o funkčnosti, platbe a systéme stravovania v SOŠ.

Preplatky zo šk. r. 2019/2020 sa prenášajú na obdobie po prázdninách.
V prípade, že stravujúci žiak sa rozhodne nestravovať, treba, aby osobne prišiel do kancelárie vedúcej školskej jedálne a odovzdal čip a číslo účtu, na ktorý po spracovaní údajov účtovníčkou bude odoslaná suma preplatku.
Obchodná verejná súťaž:Úradné hodiny na sekretariáte školy počas letných prázdnin:Nábor žiakov pre budúci školský rok: